Istoria liceului

Situat în cartierul Drumul Taberei (nume cu rezonanţă istorică), Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” este o apariţie relativ recentă în reţeaua liceelor bucureştene.
Preluând tradiţia de seriozitate şi profesionalism a Şcolii Generale nr.204 (1971-1990) devenită liceu (1990), Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” şi-a câștigat rapid o bună reputaţie printre unitățile de învățământ liceal din sectorul 6. Comasarea cu Școala Generală nr.154, din 2000, a condus la funcționarea Liceului Teoretic „Eugen Lovinescu” cu cls. I-XII, apoi Pregătitoare-XII.
Pentru liceu, oferta instructiv-educativă- învățământ de zi conţine următoarele specializări:
– matematică-informatică / intensiv informatică – 3 clase
– filologie/intensiv engleză – 1 clasă
– filologie/ bilingv portugheză – 1 clasă
– filologie – 2 clase

 • Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” este acreditat ca centru de testare E.C.D.L (European Computer Driving Licence) din 2002.
 • Specializarea filologie-bilingv portugheză, introdusă în învățământul preuniversitar românesc ( în doar trei licee: din Bucureşti, Cluj şi Constanţa) în anul 1999, a cunoscut prima promoţie de absolvenți în anul 2003. Absolvenţii susţin examen pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică.
 • Din anul 2000, Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” a fost partener în proiectele educaţionale europene Comenius/ Erasmus cu licee din Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Finlanda, Polonia, Slovenia, Grecia, Turcia, Letonia
 • Programul Comenius, în perioada 2001-2004, având ca școli partenere: College Pierre de Ronsard (Limoges, Franța), Hauptschule Holderhecke (Bergrheingeld, Germania), Istituto Comprensivo V. Angius (Serrenti, Italia), Escola Secundária de Valongo (Portugalia)
 • Programul Comenius, în perioada 2007-2009, având ca școli partenere: Liceo Scientifico Carlo Cafiero (Barletta, Italia), Rakkedstad Ungdomsskole (Rakkedstad, Norvegia), Osnova Scola Koseze (Ljubljana, Slovenia), Escolas Básicas e Jardins de Infância de Campo Maior (Campo Maior, Portugalia), Colegiul Național Ion Creangă din București
 • Programul Comenius, în perioada 2010-2012, având ca școli partenere: Lycee Professionel Raymond Neris (Franța), Mittelschule Holderhecke și Balthasar-Neumann Mittelschule (Germania), Lauritsalan koulu (Finlanda), Gymnasium of Kyparissia (Grecia), Rujiena Secondary School (Letonia), Stord ungdomsskule (Norvegia), Gimnazjum nr. 22 (Polonia), Escola Secundária de Valongo (Portugalia), I.E.S La Granja (Spania)
 • Programul Comenius, în perioada 2012-2014, având ca școli partenere: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 87 “Mihai Botez”, Bucureşti (coordonator european al proiectului), Istituto Comprensivo “ La Giustiniana” (Roma, Italia), Istituto Comprensivo “Pinna Parpagalia” di Pozzomaggiore (Italia), Zespol Szkol imienia Polegluch na Pasternioku (Orzesze, Polonia), Osnovna sola Koseze (Ljubliana, Slovenia), C.P. San Francisco de Asis (Fregenal de la Sierra, Spania), Sami Yangin Anadolu Lisesi (Kaysery, Turcia)
 • Cadrele didactice ale liceului au beneficiat de mobilități de formare continuă în cadrul programului Grundtvig, cum ar fi cursul de Leadership in Adult Education, realizat la Dublin (Irlanda), în perioada 30 iulie – 3 august 2012.
 • Proiectul Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for School Education T.A.L.E.N.T. ED.- Training for Advanced Level E- material with New Technologies in Education, încheiat în 2019. Țări partenere: Ungaria, Portugalia, Turcia, Lituania, Italia
 • Excelenţa Sa, Ambasadorul Portugaliei în România Zozimo Justo da Silva, cu ocazia unei vizite în liceul nostru, a spus: ,,Angajându-se în proiectul Comenius, Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” s-a dovedit a fi un avanpost al integrării efective a României în Uniunea Europeană”
 • Numeroase premii si menţiuni la concursurile şcolare, olimpiade, răsplatesc eforturile elevilor şi ale profesorilor care ii îndrumă an de an


VIZIUNEA ŞCOLII

Motto: ”Non progredi est regredi”

(A nu progresa înseamnă a da înapoi.)

Patronul spiritual al liceului nostru, Eugen Lovinescu, a pledat pentru sincronizarea culturii române cu cea europeană. La nivelul școlii, ne dorim o sincronizare cu valorile și practicile ce poartă amprenta calității, promovate în sistemele educaționale europene, fără a pierde niciun moment din vedere valorile tradiționale ale poporului român.


MISIUNEA ȘCOLII

Motto: ”Non scholae, sed vitae discimus”

(Nu pentru școală, ci pentru viață ne pregătim.)

 • Școala noastră își asumă misiunea de a forma tineri cu competențe intelectuale, morale, culturale, profesionale, cu abilități și atitudini necesare adaptării la piața muncii
 • Echipa managerială, profesorii și elevii sunt datori să lucreze împreună și să se formeze pentru crearea unei tradiții a Liceului ,,Eugen Lovinescu’’, liceu tânăr, înființat la 1 septembrie 1990
 • Pentru învățământul primar, funcționează Programul „Școala după școală” (SDS), finanțat de Primăria Sectorului 6
 • Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” este Școală-Ambasador a Parlamentului European, Școală eTwinning, are Club de lectură, Club de dezbateri, Trupă de teatru
 • Din noiembrie 2022, este primul și singurul centru de certificare internațională în limba portugheză, destinat exclusiv adolescenților, e-Camões Júnior, cu sprijinul Institutului Camões din Portugalia, departamentul de diplomație culturală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Portugalia. De asemenea, în ianuarie 2023, liceul nostru a obținut aprobarea Ministerului Educației Naționale pentru echivalarea probelor de competențe lingvistice din cadrul examenului național de bacalaureat cu obținea certificatului e-Camões, nivel B1
 • Elevii claselor de bilingv portugheză, coordonați de prof. Georgiana Bărbulescu, prof. Angela Radu, au publicat traduceri în limba română din literatura portugheză și braziliană, printre care: Regina Drummond, „A Mulher do Meu Pai” / „Soția tatălui meu”, 2016, editată cu sprijinul Ed. Univers; José Régio, „O Meu Caso” / „Cazul meu”, (piesă într-un act, pentru trupa de teatru a liceului), 2017; Regina Drummond, „Quatro Estações de Pavor” / „Patru anotimpuri de teroare”, 2018; Regina Drummond, „O Chá das Cinco” / „Cinci la Five o´clock”, 2018; Regina Drummond, „A Conquista de Um Sonho” / „Cucerirea unui vis”, 2020, Nuno Júdice, „Materia poeziei” – ediție bilingvă, 2019; „Portugalia – tărâm de legende” – ediție bilingvă, 2020 și José Luís Peixoto, „Crónicas/Cronici” – ediție bilingvă, 2021

© Liceul Teoretic Eugen Lovinescu.

Parteneri: