Istoria liceului

Preluând tradiţia în ceea ce priveşte seriozitatea şi profesionalismul Şcolii Generale nr. 204 (1971 — 1990), aceasta devine liceu în 1990 prin demersurile întreprinse îndeosebi de directorul din acel moment, prof. Dorul Smaranda. Astfel, noua instituţie, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu, şi-a câştigat rapid o bună reputaţie printre unităţile de învăţământ liceal din sectorul 6.

Comasarea cu Şcoala Generala nr. 154, din 2000 a condus la funcţionarea Liceului Teoretic Eugen Lovinescu cu clasele I-XII.

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în două imobile învecinate, construite potrivit proiectelor arhitectonice-tip din anii ’70: parter + două etaje.

Peste 1100 de elevi, repartizați în 55 săli de clase, au la dispoziţie: laboratoare de fizică, chimie, biologie, cabinete de informatică, limbi moderne (engleză, franceză, portugheză), un cabinet de asistenţă psihopedagogică, un cabinet medical, unul stomatologic, precum şi două biblioteci şcolare (una pentru gimnaziu, cealaltă pentru liceu).

Separată de cele două clădiri, sala de sport, cu o suprafaţă de 400 m2, a fost renovată în anul 2002 şi apoi în 2004.

Cu sprijinul Primăriei sectorului 6 şi al Administraţiei Şcolilor sector 6, au fost executate reparaţiile necesare, iar în 2003 a fost împrejmuită curtea şcolii cu gard metalic. În prezent, şcoala este renovată şi dotată cu mobilier nou.

Elevii: 14 clase – ciclul primar, 11 clase – ciclul gimnazial, 19 de clase – ciclul liceal – sunt îndrumați de 90 cadre didactice, din care 60% cu grade didactice I si II.

© Liceul Teoretic Eugen Lovinescu.

Parteneri: