Baza materială

• 1 laborator AeL cu o capacitate de 30 de locuri

• 1 laborator Myria echipat cu 16 staţii de ultimă generaţie

100_1636 100_1642

• 2 laboratoare de informatică, cu echipamente IT funcţionale la întreaga capacitate, conectate în reţea, cu autentificare pe bază de conturi unice

• 2 laboratoare de chimie dotate cu aparatura necesara pentru efectuarea în bune condiţii a experimentelor

 DSCF5395

• 1 laborator de biologie

• 2 laboratoare de fizică dotate cu aparatura necesară pentru efectuarea în bune condiţii a experimentelor

• Cabinet de limba engleză dotat cu calculator conectat la internet şi la AeL, CD-player şi material didactic adecvat

• Cabinet de limba franceză dotat cu CD-player, DVD-player, televizor şi material didactic adecvat

• Cabinet de asistenţă psiho-pedagogică care deţine echipamente IT şi software destinat testării aptitudinilor elevilor

100_1688

• 2 biblioteci cu un bogat fond de carte şi xerox

Biblioteca pentru clasele 9-12 Biblioteca pentru clasele 1-8

• Cabinet stomatologic

StomaStoma

• Sală de sport (recent renovata), teren de sport

• Sistem de supraveghere de ultimă generaţie

100_1681100_1683

© Liceul Teoretic Eugen Lovinescu.

Parteneri: