GRUNDTVIG
GRUNDTVIG

GRUNDTVIG-MOBILITĂŢI DE FORMARE CONTINUĂ

LEADERSHIP IN ADULT EDUCATION

– Dublin, Irlanda –

 

Programul activităţii de formare a urmat descrierea prezentată în Catalogul cursurilor Comenius / Grundtvig. Instituţia furnizoare a cursului de formare a fost CELT Ireland (Centrul pentru formare în domeniul limbilor străine a cadrelor -Irlanda).

Programul de studiu desfăşurat în perioada 30 iulie – 3 august 2012 a cuprins temele:

  • leadership-rol, stiluri, aptitudini;
  • leadership-rezolvarea problemelor;
  • leadership şi management-diferenţe culturale în abordarea problemelor;
  • leadership şi motivaţie -provocări şi tehnici de negociere a conflictelor;
  • ce înseamnă să fii un lider eficient /calităţi, atribute;
  • dinamica grupurilor-tehnici de motivare;
  • leadership şi etică.

Toate aceste teme, cu un potenţial de învăţare şi formativ important, au fost tot atâtea puncte de plecare în activităţile noastre în perechi, în grup, în dezbateri.

După-amiezele au fost destinate de organizatori unor activităţi culturale: turul ghidat al oraşului, vizitarea castelului Dublin, a Muzeului Naţional şi a altor obiective, Dublinul dovedindu-se extrem de ofertant pentru toate gusturile!

Programul de formare a îmbinat creativ activităţi de tip workshop în care au fost studiate şi examinate diferite tipuri de organizaţii şi managementul adecvat, cu studii de caz sau prezentări diverse şi exemple de bună practică, trecându-se în revistă baza teoretică a domeniului ce face obiectul cursului.

 

 

O prezentare a unor titluri semnificative din literatura de specialitate, precum şi dezbaterea unor fragmente din aceste studii, au creat posibilitatea unei mai bune înţelegeri a unor concepte-cheie ca: motivaţia, rezolvarea problemelor, negocierea conflictelor, precum şi tipurile de leadership, aptitudinile şi abilităţile necesare.

De menţionat este faptul că domeniul variat de activitate şi expertiză al formatorilor noştri, nu neapărat racordat doar la mediul academic, a fost extrem de stimulativ prin abordarea pragmatică a temelor, solicitându-ne şi inspirându-ne în găsirea unor soluţii de acest tip în activitatea noastră curentă şi viitoare.

© Liceul Teoretic Eugen Lovinescu.

Parteneri: