Cerc de istorie-literatură

Catedrele de istorie şi de limba şi literatura română din cadrul Liceului Teoretic Eugen Lovinescu organizează un cerc interdisciplinar de Istorie-Literatura.

Profesori organizatori şi îndrumători: Elena Scarlat şi Camelia Săpoiu.

Obiectivele generale ale cercului sunt:

-dezvoltarea interesului pentru cunoaştere, a spiritului de investigare, de cercetare a proceselor istorice.

-însuşirea tehnicilor de cercetare proprii ştiinţei istorice şi literaturii.

-formarea unui profil moral şi a spiritului de echipă.

-educarea simţului de responsabilitate.

-dezvoltarea sentimentelor patriotice şi preţuirea valorilor naţionale.

Tematica:

Tematica fiecărei şedinţe lunare a cercului se stabileşte în concordanţă cu interesele şi preocupările membrilor cercului.

Se urmăreste combinarea activităţii teoretice, de informare, cu cea de cercetare. Rezultatele muncii se concretizează în comunicări sau referate ştiinţifice.

Acţiunile organizare în cadrul cercetării sunt completate prin:

-organizarea de sesiuni, simpozioane cu comunicări şi referate.

-organizarea de expoziţii pe teme comune de istorie şi literatură.

-organizarea de întâlniri cu istorici.

-organizarea de vizite la muzeu, obiective istorie.

-întocmirea de monografii ale şcolii, localităţii, ale unor personalităţi culturale.

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii la Muzeul Naţional Cotroceni:

Pe data de 2 aprilie, ziua când se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret, a fost şi prima zi din săptămâna “Şcoala Altfel”.

Aceste două evenimente s-au legat pentru membrii Cercului de Istorie şi Literatură, aşa încât şedinţa pe luna aprilie a cercului s-a desfăşurat la Muzeul Naţional Cotroceni.

Sub genericul “Cărţile Reginelor României”, gazda noastră, muzeograf dr. Ştefania Ciubotaru, a prezentat elevilor noştri, în cadrul unui workshop şi a unei microexpoziţii, câteva dintre cărţile scrise de cele două regine ale României, Regina Elisabeta şi Regina Maria: “Cugetările unei regine” (1882), “Jehovah”, (1887), “Vrăjitoarea” (1897), “De prin veacuri” (1898), “Versuri alese”, “Pe Dunare” (1904), “Povesti si legende romanesti”, “Patru anotimpuri din viata unui om” (1912), “Povesti”, “De la inima mea la a lor” (1918), “Ţara mea”, “Regine încoronate”, “Visătorul de vise”, “Povestea vieţii mele”, “Însemnări zilnice” etc.

În locul încărcat de istorie unde s-a desfăşurat întâlnirea, a fost poate mai uşor de înţeles şi de simţit cât de importantă a fost preocuparea pentru scris a celor două regine ale României şi felul în care acestea s-au identificat cu valorile culturale şi spirituale româneşti.

Cerc de istorie-literatura
Cerc de istorie-literatura

Foto: Luiza Hasegan

© Liceul Teoretic Eugen Lovinescu.

Parteneri: